Med marknadens lägsta priser och riktigt bra villkor och för att er entreprenadverksamhet  ska kunna växa och fungera i alla projekt. Vi bemannar företag från Skåne upp till Umeå med kontor i Åhus och i Stockholm. Vi är snabba - beställ bemanning och de är normalt på plats inom två veckor.


Kontakt: Svensk Byggbemanning, en del av Egna Hems Fastighetskonsult & Bemanning AB

Telefon: 044-10 92 10 eller 070-886 38 10

E-post: info@svenskbyggbemanning.com

        Adress: Minkvägen 11, 296 33 Åhus

        Vår nya hemsida:  www.svenskbyggbemanning.com


 


www.kompetensforetagen.se/auktorisationer

www.tryggakompetensen.se
Vi byter nu namn från Egna Hems Bemanning till
SVENSK BYGGBEMANNING