VÅRA PROJEKT

Nu i januari-februari är vår personal igång med:

  • Byggnadsarbete i Kristianstad.
  • Husmontage i Åhus
  • Nytt handelscentrum på Härlöv Kristianstad
  • Diverse renoveringsarbeten och tillbyggnader.


Vi vill kunna erbjuda och tillhandahålla kvalificerad arbetskraft vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Tillsammans skapar vi möjligheter för fler uppdrag och projekt. Både för er och för oss.

 

 Testa oss - Hyr ett par kompetenta medarbetare på prov! Möjlighet för er att anställa efter sex månader utan kostnader. 

EGNA HEMS BEMANNING
Bemanning för byggare, entreprenörer och företagare